Avfetting, bilvask, metallpartikkelfjerning

 

 

 

 

 

 

                                          Bilvask                               Microemulsjoner                              Avfettingsvæsker                         Metallpartikkelfjerning (syrevask)