Maxxol Ferro-X pH Neutral 500ML

Effektiv på alle felg-og lakkoverflater

Artikkelnummer: 9006V
Maxxol Ferro-X pH Neutral 500ML Effektiv på alle felg-og lakkoverflater
Volum
139,00
20+ På lager

Maxxol Ferro-X pH Neutral

Maxxol Ferro-X pH neutral er ideel for deg som vasker felgene ofte, og hvor metallpartiklene ikke er så fastbrent.

Maxxol Ferro-X pH neutral er en langt mer skånsom felgrens enn den syrebaserte versjonen, og anbefales derfor ved vedlikeholdsvask og jevnlig vask.
I de tilfeller en pH nøytral felgrens ikke er nok, så må man over på en syrebasert felgrens som Maxxol Ferro-X Acid.


Maxxol Ferro X pH Neutral fjerner effektivt fastbrent bremsestøv og gjør felgene skinnende rene. Den er også ideel til fjerning av de gulaktige skarpe metallpartiklene man finner langs lakken på bilen.

Slik bruker du Maxxol Ferro-X pH neutral:

  1. Sørg for at flaten er kjølig og ikke står i direkte sollys
  2. Spray på tørre felger og la Maxxol Ferro X pH Neutral virke i 2 minutter.
  3. Bruk gjerne en felgbørste om skitten sitter godt.
  4. Spyl av med høytrykk. Det er viktig å bruke rikelig med vann for å påse at all vaskekjemi og urenheter er borte.
  5. Tørk overflaten med et tørkehåndkle. 

Fungerer også meget godt som flyverustfjerner og blir lilla når den reagerer med jernpartikler i lakken.

Sitter skitten ekstra godt, bør felgen sprayes på nytt med Maxxol Ferro X pH Neutral og skrubbes lett med en egnet felgkost eller vaskesvamp.

 

 

*Flasken blir levert med barnesikker kork og trigger.

 

Farepiktogrammer (CLP)

Sammensetning på merkeetiketten

Natriumtioglykolat, Isotridecylalkohol-(>5)-polyglykolether 2 - 5 %, (C9-C11)-Fettalkoholetoksylat

Varselord

Advarsel

Faresetninger

H302 Farlig ved svelging.

Sikkerhetssetninger

P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.

Vaskemidler

=5 - <15 % ikke-ioniske overflateaktive stoffer. parfyme (1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2 naphthalenyl)ethanone, DIPENTENE)

2.3. Andre farer

PBT / vPvB

Dette stoffet/blandingen oppfyller ikke PBT-kriteriene/vPvB-kriteriene i
REACH-forordningen, vedlegg XIII.

Andre farer

Produktet inneholder ikke stoffer med hormonforstyrrende egenskaper i henhold
til EU-forordning 2017/2100 eller kommisjonsforordning EU 2018/605.

 

5815